Tag: stryirda

Сайт Stryi-rda Gov Ua Відключений

Відповідальність за збереження наданих органом виконавчої влади в тимчасове користування секретаріату громадської ради приміщень, майна тощо несе голова громадської ради. У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу керівник органу виконавчої влади, його заступник або інший уповноважений представник органу виконавчої влади. Кожен громадянин, який бере участь в рейтинговому електронному голосуванні, може проголосувати лише один раз та за…